Ile kosztuje brak „poinformowanej” zgody na zabieg chirurgii plastycznej?

W tym konkretnym przypadku kosztował sporo, choć co ciekawe Sąd Okręgowy orzekający jako sąd I instancji oddalił powództwo o 240 000 zł w całości. Dopiero Sąd Apelacyjny, po uzupełnieniu postępowania dowodowego i m.in. przesłuchaniu męża pacjentki, nie zgodził się z rozstrzygnięciem sądu I instancji i częściowo przyznał rację pacjentce, która z powodu gigantomastii* poddała się zabiegowi redukcji i podniesienia obu piersi. O co chodziło w sprawie? Dnia 09.10.2013 r. pacjentka poddała się operacji zmniejszenia piersi w prywatnej Klinice Chirurgii Plastycznej. Przyczyną operacji był znaczny przerost piersi stanowiący nie tylko defekt kosmetyczny, ale również utrudniający aktywność fizyczną i powodujący dolegliwości bólowe kręgosłupa. Wykonanie operacji zalecane było przez leczących powódkę lekarzy ortopedów. Strony podpisały umowę oraz oświadczenie pacjenta o wyrażeniu świadomej zgody na operację w trybie jednodniowym w placówce pozwanej. Na formularzu zgody znalazł się zapis o: „przedstawieniu pacjentce planowanego sposobu leczenia operacyjnego oraz poinformowaniu o możliwych zagrożeniach i powikłaniach, mogących wystąpić […]

Continue Reading