Nieudana operacja plastyczna – co dalej?

Nieudane operacje plastyczne nie są niestety rzadkością. Pacjenci słono płacą za tego typu usługi, a zdarza się, że efekt jest diametralnie różny od oczekiwanego. W trakcie zabiegów z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej także może dojść do różnego rodzaju błędów.  Zanim pacjent podda się operacji, lekarz powinien udzielić mu dokładnej i zrozumiałej informacji o wszelkich możliwych skutkach ubocznych zabiegu. Nawet jeśli podpisze zgodę na operację, w razie niepowodzenia, może dochodzić swoich roszczeń. Jakich? W jaki sposób? Wyjaśniamy. Nieudana operacja plastyczna – najczęstsze problemy  Na początek warto podkreślić bardzo istotny fakt, o którym często nie wiedzą pokrzywdzeni pacjenci. Osoby, które poddają się różnego typu zabiegom dobrowolnie, w celach poprawy estetyki, a nie ratowania życia lub zdrowia, również mogą oczekiwać, że operacja zostanie wykonana prawidłowo. Fakt, że pacjent „sam chciał” nie ma znaczenia – jeśli skutki uboczne są inne niż te, o których informował lekarz. Ponadto, jeśli obiektywnie można uznać, że rezultaty […]

Continue Reading

Ile kosztuje brak „poinformowanej” zgody na zabieg chirurgii plastycznej?

W tym konkretnym przypadku kosztował sporo, choć co ciekawe Sąd Okręgowy orzekający jako sąd I instancji oddalił powództwo o 240 000 zł w całości. Dopiero Sąd Apelacyjny, po uzupełnieniu postępowania dowodowego i m.in. przesłuchaniu męża pacjentki, nie zgodził się z rozstrzygnięciem sądu I instancji i częściowo przyznał rację pacjentce, która z powodu gigantomastii* poddała się zabiegowi redukcji i podniesienia obu piersi. O co chodziło w sprawie? Dnia 09.10.2013 r. pacjentka poddała się operacji zmniejszenia piersi w prywatnej Klinice Chirurgii Plastycznej. Przyczyną operacji był znaczny przerost piersi stanowiący nie tylko defekt kosmetyczny, ale również utrudniający aktywność fizyczną i powodujący dolegliwości bólowe kręgosłupa. Wykonanie operacji zalecane było przez leczących powódkę lekarzy ortopedów. Strony podpisały umowę oraz oświadczenie pacjenta o wyrażeniu świadomej zgody na operację w trybie jednodniowym w placówce pozwanej. Na formularzu zgody znalazł się zapis o: „przedstawieniu pacjentce planowanego sposobu leczenia operacyjnego oraz poinformowaniu o możliwych zagrożeniach i powikłaniach, mogących wystąpić […]

Continue Reading