Nieudana operacja plastyczna
Co dalej?

Nieudana plastyka powiek górnych – odszkodowanie

Nieudana operacja plastyczna co dalej?

Nieudane operacje plastyczne nie są niestety rzadkością. Pacjenci słono płacą za tego typu usługi, a zdarza się, że efekt jest diametralnie różny od oczekiwanego. W trakcie zabiegów z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej także może dojść do różnego rodzaju błędów. 

Zanim pacjent podda się operacji, lekarz powinien udzielić mu dokładnej i zrozumiałej informacji o wszelkich możliwych skutkach ubocznych zabiegu. Nawet jeśli podpisze zgodę na operację, w razie niepowodzenia, może dochodzić swoich roszczeń. Jakich? W jaki sposób? Wyjaśniamy.

Nieudana operacja plastyczna – najczęstsze problemy 

Na początek warto podkreślić bardzo istotny fakt, o którym często nie wiedzą pokrzywdzeni pacjenci. Osoby, które poddają się różnego typu zabiegom dobrowolnie, w celach poprawy estetyki, a nie ratowania życia lub zdrowia, również mogą oczekiwać, że operacja zostanie wykonana prawidłowo. Fakt, że pacjent „sam chciał” nie ma znaczenia – jeśli skutki uboczne są inne niż te, o których informował lekarz. Ponadto, jeśli obiektywnie można uznać, że rezultaty zabiegu są zupełnie inne niż oczekiwane, pacjent także będzie mógł skorzystać z odpowiednich roszczeń.  

Mówiąc w ogromnym uproszczeniu – z nieudaną operacją plastyczną mamy do czynienia, gdy oczekiwany efekt zabiegu nie wystąpi, wystąpią rezultaty niepożądane, lub zagrażające życiu i zdrowiu powikłania. Szczegóły będą zależały oczywiście m.in. od specyfiki konkretnego zabiegu. 

Przy tak dużej liczbie wykonywanych operacji, z jaką mamy do czynienia obecnie oraz różnymi umiejętnościami lekarzy, nie sposób uniknąć błędów. Błędy medyczne w przypadku operacji plastycznych mogą przybrać bardzo różne postacie. Do najczęstszych zaliczamy przypadki takie jak:

 • Zła kwalifikacja do zabiegu, nieodpowiednie przygotowanie pacjenta do danej operacji;
 • Nieudana operacja plastyczna biustu, w tym m.in. umieszczenie implantu w nieprawidłowej wielkości, czy zniekształcenia brodawki sutkowej.
 • Wykonanie zbyt dużej lub zbyt małej korekty (np. w przypadku zabiegu powiększenia ust).
 • Nieudana plastyka brzucha.
 • Nieudana plastyka powiek górnych, skutkująca np. niemożnością domknięcia powieki.
 • Podanie pacjentce zbyt dużej ilości leków znieczulających.
 • Nadmierne usunięcia skóry podczas liftingu.
 • Nieudane zabiegi labioplastyki.
 • Powikłania na skutek zastosowania preparatu AQUAfilling Bodyline;
 • Nieudana operacja plastyczna nosa, powodujące m.in. trudności z oddychaniem.
 • Nieudana korekta uszu

Oczywiście nie jest to pełen katalog. Skutków nieudanych operacji plastycznych może być znacznie więcej. W każdym z wymienionych przypadków, jak również w wielu innych, pacjent może zawalczyć o swoje prawa. 

Roszczenia z tytułu nieudanej operacji plastycznej

Lekarz medycyny estetycznej, bo tak nazywają siebie lekarze, którzy ukończyli różnego rodzaju kursy z przeprowadzania zabiegów estetycznych, odpowiada za popełnione przez siebie błędy. Z czego to wynika? Swoje roszczenia pacjent może oprzeć m.in. na:

 • Zawartej z kliniką umowie.
 • Naruszeniu przez lekarza kontraktu. 
 • Odpowiedzialności deliktowej lekarza, tj. odpowiedzialności za czyn niedozwolony.

Chociaż powszechnie mówimy o „odszkodowaniu”, poszkodowanym pacjentom często przysługuje także prawo do innych świadczeń, w szczególności zadośćuczynienia czy renty. 

Jak dochodzić swoich praw? Można oczywiście spróbować „dogadać się” z lekarzem (czyli zawrzeć ugodę). Można też skierować sprawę do Sądu lub ewentualnie – do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, jeśli zabieg był przeprowadzony w szpitalu. W każdym przypadku pierwszym krokiem powinno być jednak zgromadzenie odpowiednich dokumentów. Należą do nich przede wszystkim:

 • Pełna dokumentację medyczna.
 • Wszystkie skierowania, wyniki badań, faktury, paragony i inne dokumenty, które mają związek ze sprawą.
 • Potwierdzenia wizyt lekarskich i zaświadczenia, potwierdzające przebieg leczenia.

Nieudana operacja plastyczna – ugoda z lekarzem, a może sprawa przed Sądem?

Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji warto zastanowić się nad drogą dochodzenia roszczeń z tytułu nieudanej operacji plastycznej. Zanim skierujemy sprawę do sądu, zwykle najrozsądniej będzie spróbować załatwić sprawę polubownie. Może się zdarzyć tak, że lekarzowi, prowadzącemu renomowaną klinikę, bardziej „opłaci się” dogadać z pacjentem niż ryzykować reputacją w trakcie procesu sądowego. Warto więc (najlepiej z pomocą prawnika) określić, jakiej wysokości odszkodowania się domagamy i wezwać lekarza (w praktyce – wraz z ubezpieczycielem) do zapłaty. Być może uznają roszczenie lub wypłacą chociaż część z oczekiwanej przez pacjenta kwoty. Z naszego doświadczenia wynika, że wsparcie kancelarii jest w tym wypadku niezwykle pomocne.

Osobnym sposobem dochodzenia roszczeń jest wszczęcie postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. To postępowanie szybsze i prostsze niż droga sądowa. Będą z niego mogli skorzystać wyłącznie pacjenci, którzy poddali się zabiegowi w szpitalu (a nie w prywatnej klinice). W przypadku błędów w medycynie estetycznej nie jest to więc często spotykany sposób dochodzenia odszkodowań, niemniej zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej mogą być oczywiście przeprowadzone w szpitalu. 

Nieudana operacja plastyczna – droga sądowa

Najpowszechniejszą drogą dochodzenia odszkodowania za nieudaną operację plastyczną jest oczywiście droga sądowa. Jeśli lekarz nie zgodzi się dobrowolnie wypłacić oczekiwanej przez poszkodowanego pacjenta kwoty, sąd będzie najczęściej jedynym rozwiązaniem.

Warto wiedzieć, że nie istnieje jakiś specjalny tryb dochodzenia roszczeń z tytułu błędów w medycynie estetycznej i plastyczniej. Sprawa będzie toczyła się w „klasycznym” trybie przewidzianym przez prawo cywilne. Zainicjuje ją złożenie przez poszkodowanego pozwu, kolejno sąd wyznaczy termin rozprawy, przesłucha świadków, zapewne powoła biegłych i w końcu – wyda wyrok. Jeśli będzie korzystny dla pacjenta, otrzyma odszkodowanie, zadośćuczynienie, a być może jeszcze inne świadczenia, (w zależności od tego, czego się domagał).

Faktem jest, że sprawy sądowe o błąd w medycynie estetycznej czy chirurgii plastycznej potrafią trwać długo. Nie są to sprawy, które da się „załatwić” w miesiąc lub dwa. Zdecydowanie warto jednak podjąć walkę. Na drodze sądowej można uzyskać kwoty znacznie wyższe niż na skutek ugody z lekarzem, czy sprawy przed Komisją (o ile w danym przypadku taka droga będzie dopuszczalna). Uzyskanie odszkodowania w sprawiedliwej wysokości zwykle jest kluczowe dla powrotu pacjenta do normalnego życia, opłacenia rehabilitacji, leków, czy też operacji naprawczej, bo często są konieczne.  

Warto także wspomnieć, że często pacjenci decydują się działać na własną rękę i pierwsze kroki kierują na Policję czy do prokuratury, co niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem w każdym przypadku. Pacjentki i ich rodziny, mając poczucie dużego skrzywdzenia chcą walczyć przeciwko lekarzowi wszczynając  postępowanie karne,  może ono jednak trwać długo i nie doprowadzić do oczekiwanego celu. Pacjentki chcą na drodze sądowej powalczyć, aby lekarzowi odebrano prawo wykonywania zawodu lub aby nałożono na niego karę nagany, a w skrajnych przypadkach – pozbawiono wolności.  W sprawach o błędy na tle medycyny estetycznej będzie to raczej rzadkość. Ostateczną decyzję powinien jednak podjąć prawnik prowadzący sprawę, aby doradzić najlepszą ścieżkę postępowania. 

Prawnik od błędów w medycynie estetycznej i chirurgii plastycznej– konsultacja to najbezpieczniejsze rozwiązanie

Nieudane korekty powiek, źle wykonana plastyka brzucha, nieudana operacja plastyczna biustu, zniekształcenie twarzy, nieudana operacja plastyczna uszu, krwotoki, blizny… skutków nieudanych operacji plastycznych można wymienić dużo więcej. Zwykle jednak łączy je jedno – ogromne cierpienie fizyczne pacjenta, a nierzadko także wstyd. To zwykle właśnie z powodu wstydu pacjenci tak często rezygnują z dochodzenia swoich praw. Zupełnie niesłusznie – wstydzić powinna się klinika, w której doszło do błędu. 

Jako kancelaria, która na co dzień pracuje z ofiarami nieudanych operacji plastycznych, chciałybyśmy zapewnić Cię, że nie warto się poddawać na samym początku. Z lekarzem można wygrać – w wielu przypadkach udowodnienie, że popełnił błąd, jest możliwe. Wielokrotnie nam się udało w trakcie pracy z naszymi klientami.

Nieudana plastyka powiek górnych? Zadzwoń, aby uzyskać pomoc prawną ☎ 536 007 001

Dodaj komentarz