Reklamacja operacji plastycznej

Reklamacja operacji plastycznej – dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata do spraw błędów w medycynie estetycznej i kosmetologii?

Reklamacja operacji plastycznej to niezwykle aktualny temat. Liczba pacjentek, które poddają się różnego typu zabiegom medycyny estetycznej, wzrasta z roku na rok. Niestety, równocześnie coraz więcej klientek jest niezadowolonych z efektów. Poprawki operacji plastycznych nie są już wcale rzadkością.

Zabiegi medycyny estetycznej wykonywane są na podstawie umowy z pacjentem (także ustnej). Rezultaty operacji plastycznych pacjent może najczęściej  „reklamować”, korzystając z instytucji rękojmi za wady dzieła.

Reklamacja zabiegu chirurgicznego – czy można zareklamować nieudaną operację plastyczną?

Na początek warto wyjaśnić, że umowy zawierane z klinikami są najczęściej (o ile to w danym przypadku możliwe) tzw. umowami rezultatu. Klinika zwykle zobowiązuje się nie tylko do starannego działania, ale wręcz do osiągnięcia konkretnego efektu. 

Oczywiście, warto mieć na uwadze, że w medycynie rezultatów nigdy nie można być pewnym w stu procentach. O wszelkich ryzykach lekarz powinien jednak pacjenta poinformować w sposób zrozumiały i wyczerpujący. Co do zasady, w przypadku wadliwego wykonania zabiegu medycyny estetycznej, pacjent może więc wszcząć procedurę reklamacyjną z powodu braku zadowolenia z efektów. Pewnego rodzaju wyjątkiem w tym zakresie są sytuacje, w których pacjent zawiera z kliniką umowę zlecenie, a nie umowę o dzieło. Podczas gdy umowa o dzieło jest umową rezultatu,  umowa o zlecenie jest „tylko” umową starannego działania. 

Przykładowo – jeśli pacjentka zgodziła się na wstawienie implantów piersiowych o konkretnych parametrach, ma pełne prawo oczekiwać, że te właśnie zostaną jej wstawione (i oczywiście w sposób zgodny z zasadami sztuki medycznej). Jeśli lekarz wstawi inne implanty, pacjentka może złożyć reklamację. Podobnie będzie np. w przypadku zabiegu korekty uszu. Jeśli pacjent cierpi z powodu kompleksów na tle odstających uszu, a po wykonaniu zabiegu (i odpowiednim upływie czasu) uważa, że nic się nie zmieniło – może reklamować zabieg. Reklamację można oczywiście złożyć także z powodu różnego rodzaju powikłań. 

WAŻNE: Fakt, że pacjent dobrowolnie zgodził się na wykonanie zabiegu, nie ma akurat w kwestii możliwości złożenia reklamacji większego znaczenia. Warto o tym wspomnieć. Z naszej praktyki wynika, że klienci ośrodków medycyny estetycznej często obawiają się złożyć reklamację, ponieważ „sami się zgodzili”. Przypomnijmy – jeśli mamy do czynienia z umową rezultatu, pacjent godzi się na konkretny efekt, a nie na to, że zabieg zostanie po prostu wykonany. 

Czego można żądać w ramach reklamacji nieudanej operacji plastycznej?

W zależności od specyfiki zabiegu, popełnionych błędów, zachowania pracowników kliniki i wielu innych czynników, w ramach reklamacji pacjent może żądać m.in.:

  • przeprowadzenia korekty zabiegu (poprawki operacji plastycznych),
  • obniżenia ceny,
  • odstąpienia od umowy, które może skutkować obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń.

Dodatkowo, jeśli w umowie zastrzeżono karę umowną i klinika zobowiązała się do jej zapłaty w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, pacjent będzie mógł dochodzić także tej kwoty. Nie jest to raczej powszechną praktyką. Przed skierowaniem reklamacji do kliniki, warto jednak dokładnie przestudiować zawartą umowę.  

Jak napisać reklamację nieudanego zabiegu medycyny estetycznej?

Na początek dobra wiadomość – pismo reklamacyjne nie jest specjalnie sformalizowane. Nie oznacza to jednak, że do jego napisania nie należy się odpowiednio przygotować. Reklamację trzeba napisać z głową, w sposób maksymalnie logiczny, tak aby już na początku nie obniżyć swoich szans na powodzenie. Niestety niedoświadczonym pacjentom często zdarza się napisać reklamację bardzo chaotycznie. 

Każda reklamacja, w tym także ta dotycząca nieudanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, powinna zawierać oczywiste elementy, takie jak data i podpis. Musimy również określić, do kogo ją kierujemy i podać swoje dokładne dane. W treści pisma należy dokładnie opisać, dlaczego domagamy się uznania naszych roszczeń. Ważne, aby cała „historia” była logiczna i chronologiczna. Osoba, która będzie ją rozpatrywać, może nie znać tej konkretnej sprawy. Warto więc wytłumaczyć wszystko w możliwie zrozumiały sposób. 

Kluczowe dla wartości i skuteczności reklamacji są załączniki, przy pomocy których pacjent udowadnia swoje racje. Będzie to w szczególności umowa podpisana z kliniką, wszelkie wyniki badań, zdjęcia (np. typu „przed i po”), recepty, dokumentacja medyczna, skierowania itp. Warto, a nawet trzeba, załączyć wszystkie dokumenty, które pomogą poszkodowanemu pacjentowi udowodnić, że ma rację. 

Co dalej? Dalej pismo będzie oczywiście rozpatrywane przez adresata. Jak nietrudno się domyślić, w większości przypadków reklamacje są niestety odrzucane. Wyjątkami zazwyczaj są naprawdę oczywiste sytuacje lub przypadki, w których klinika chce chronić reputację. Zdarza się, że woli uznać roszczenia pacjenta, niż narażać swoje dobre imię. Co zrobić? Na szczęście nieuznanie reklamacji nie oznacza najczęściej końca drogi – o ile pacjent odpowiednio szybko przekaże sprawę adwokatowi. 

Czy i dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata od błędów w medycynie estetycznej i kosmetologii?

Tak naprawdę do prawnika warto wybrać się nie wtedy, gdy klinika odrzuci reklamację. Najbezpieczniej jest zrobić to jeszcze przed jej złożeniem. Doświadczony adwokat pomoże pacjentowi w przygotowaniu logicznej, poprawnej z formalnego punktu widzenia reklamacji. Doradzi w poprawnym sformułowaniu roszczeń, tak aby interes pacjenta został jak najpełniej zaspokojony. Zadba także, aby do pisma zostały załączone odpowiednie dokumenty. 

Przekazanie sprawy prawnikowi daje pacjentowi gwarancję, że nad jej przebiegiem czuwa profesjonalista. Pokrzywdzony klient kliniki nie musi się więc obawiać o formalności, terminy i obco brzmiące pojęcia prawne. Tym wszystkim zajmuje się adwokat, który wesprze także pacjenta psychicznie. Różnego typu nieudanym zabiegom medycyny estetycznej często, zupełnie niesłusznie, towarzyszy wstyd. 

Dodatkowo adwokat sprawdzi także mniej oczywiste aspekty sprawy, m.in. czy zabieg wykonywała uprawniona osoba, czy pacjenta należycie poinformowano o możliwych skutkach ubocznych itp. Nie są to zagadnienia, o których pomyśli niedoświadczony pacjent. Tymczasem mogą okazać się kluczowe dla korzystnego zakończenia sprawy. 

Z naszej praktyki wynika także, że sporządzenie reklamacji operacji plastycznej przez profesjonalistę sprawia często, że od początku sprawa jest traktowana „poważniej”. Nie jest to oczywiście zasadą. Z pewnością jednak pismo profesjonalne, logiczne i dobrze uargumentowane, trudniej bezzasadnie odrzucić. Klinika od początku ma poczucie, że pacjent jest pewny swoich racji, będzie ich dochodził wszelkimi dopuszczalnymi prawem sposobami i traktuje swoją sprawę poważnie. Wszystko to z pomocą dobrego prawnika od błędów w medycynie estetycznej i kosmetologii. 

Prawnik od błędów w chirurgii i medycynie estetycznej może pomoc na każdym etapie sprawy

Bez względu na to, czy dopiero planujesz poddać się zabiegowi z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej lub medycyny estetycznej, czy już to zrobiłeś – warto skonsultować się z prawnikiem. Prawnik zadba, abyś zawarł odpowiednią umowę z kliniką, tak aby w razie jakichkolwiek problemów, nie mogła ona odmówić pomocy. Jeśli natomiast nie jesteś zadowolony z efektów, adwokat pomoże w złożeniu reklamacji i dalszej ewentualnej drodze sądowej. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Pomagamy pacjentkom i pacjentom, którzy są niezadowoleni z efektów zabiegów z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii. Jesteśmy przekonane, że nie ma spraw beznadziejnych i zawsze warto przekazać problem do profesjonalnej analizy. Sporządzamy reklamację, pomagamy klientom klinik w ewentualnej drodze sądowej w walce o odszkodowanie i sprawujemy profesjonalną pieczę nad całością sprawy. Możesz zaufać naszemu doświadczeniu. 

Joanna Lazer, adwokat, Małgorzata Hudziak, radca prawny – Kancelaria Lazer & Hudziak

Nr telefonu 536 007 001

Mail: kancelaria@lazer-hudziak.pl

Dodaj komentarz