Implanty
Aquafilling
Własna tkanka tłuszczowa

Implanty, Aquafilling, własna tkanka tłuszczowa – kiedy można żądać zadośćuczynienia za błąd przy operacji powiększania piersi

Zabiegi powiększania piersi, a także pośladków przy użyciu implantów, własnego tłuszczu czy żelu np.  AQUAfilling bodyline zyskały popularność kilka lat temu. Na stronie wielu klinik medycyny estetycznej można znaleźć informacje dotyczące tego typu zabiegów. Zabiegi wypełniania piersi żelem są opisywane jako nieoperacyjne i w pełni bezpieczne. Ostatnio zmieniła się  nazwa  preparatu i obecnie analogiczny do żelu AQUAfilling bodyline produkt można znaleźć pod nazwą handlową Los Deline. Takie informacje można znaleźć na stronie dystrybutora Aquafilling w Polsce. Niedawno na stronie www.aquafilling.pl pojawił się następujący komunikat:

Oświadczenie dystrybutora:

W związku z doniesieniami dotyczącymi produktu Los Deline (dawniej Aquafilling), firma Concept Med Sp. z o.o., będąca oficjalnym dystrybutorem Los Deline na terenie Polski (zgłoszonego do URPLWMiPB dnia 30.08.2018 r.), podjęła decyzję, że do czasu wyjaśnienia przez producenta BIOTRH s. r. o., Lyčkovo námesti 508/7, Praga, 186 00, Republika Czeska, elementów wpływających na bezpieczeństwo stosowania wyrobu, firma Concept Med. Sp. z o. o zawiesza dystrybucję wyrobu medycznego Los Deline nr CE 2195, ISO 13485.”

Nieoperacyjne zabiegi powiększenia piersi miały być spełnieniem marzeń wielu kobiet, które obawiały się udoskonalania swojego ciała przy pomocy inwazyjnych metod chirurgicznych. Zamiast wszczepiania implantów, lekarz w piersi pacjentki wszczepia żelowy preparat. W teorii preparat ma zostać samoczynnie wydalony z organizmu po upływie kilku lat i nie rozprzestrzeniać się na inne organy. Ostatnio na wielu popularnych internetowych forach, można znaleźć historie kobiet, które po poddaniu się zabiegowi przy użyciu żelu AQUAfilling bodyline lub Los Deline cierpią z powodu poważnych powikłań. Zadać trzeba pytanie czy powikłania pojawiły się z powodu samej substancji czy z powodu nieprawidłowego jej podania? Co można zrobić w takiej sytuacji i czy pacjentkom, które poddały się zabiegom medycyny estetycznej, cierpiącym z powodu powikłań, przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie? Wyjaśniamy. 

Zadośćuczynienie za nieudany zabieg powiększania piersi – obowiązek informacyjny lekarza

Na początek przypomnijmy, że lekarz przed wykonaniem jakiegokolwiek zabiegu, w tym również zabiegu z zakresu medycyny estetycznej, ma obowiązek poinformować pacjentkę o możliwych skutkach ubocznych i powikłaniach. Pacjentka przed wyrażeniem zgody na zabieg powinna więc dowiedzieć się wszystkiego, co ułatwi jej świadome podjęcie decyzji i finalnie – podpisanie zgody. 

Informacja udzielana przez lekarza przed zabiegiem powinna obejmować m.in. rodzaj i cel zabiegu, jego możliwe następstwa i skutki uboczne, w tym także powikłania. Nieudzielenie informacji o możliwych powikłaniach naraża lekarza na odpowiedzialność. Będzie tak zarówno w sytuacji, gdy udzielone informacje były niepełne, jak również, gdy w ogóle nie poinformowano Cię o możliwych skutkach ubocznych. 

Pacjentki często obawiają się, że skoro podpisały zgodę na zabieg i dodatkowo nie był to zabieg ratujący życie, a raczej wykonany z ich własnej inicjatywy, w przypadku powikłań nie będą przysługiwały im żadne świadczenia. Co do zasady – to nieprawda. 

Czy za nieudany zabieg powiększania piersi przysługuje zadośćuczynienie?

Bez względu na to czy powiększałaś piersi „standardową” metodą implantów silikonowych czy może zdecydowałaś się na zabieg przy użyciu preparatu AQUAfilling lub w jakiejkolwiek innej metodzie zabiegu, jeśli doszło do powikłań, o których nie byłaś poinformowana, przysługują Ci konkretne roszczenia. Dwa główne to roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Celem jednego i drugiego jest oczywiście uzyskanie świadczenia pieniężnego, jednak różnią się one między sobą. 

W uproszczeniu, zadośćuczynienie przysługuje, za doznane krzywdy i powinno rekompensować negatywne przeżycia, inne niż szkody majątkowe (ból, cierpienie psychiczne). Zadaniem odszkodowania jest tymczasem wyrównanie szkód majątkowych. Nie musisz oczywiście znać szczegółów, ponieważ jeśli zgłosisz się do kompetentnego prawnika, to on zajmie się wszystkimi formalnościami, łącznie z prawidłowym sformułowaniem roszczeń. W naszej kancelarii zawsze wykorzystujemy wszystkie dostępne możliwości, aby jak najpełniej walczyć o prawa pokrzywdzonej pacjentki. 

Możemy jednak podpowiedzieć, że z reguły to właśnie zadośćuczynienia są świadczeniami w wyższej wysokości i zdecydowanie warto podjąć walkę. 

Jak uzyskać zadośćuczynienie za zabieg powiększania piersi?

Walka o prawa pokrzywdzonej pacjentki może przebiegać na co najmniej kilka sposobów. Na marginesie, od razu szczerze uprzedzamy, że do każdej z nich warto zaangażować prawnika. Sprawy na tle zaniedbań lekarskich są niesamowicie skomplikowane. Niedoświadczona pacjentka, która podejmuje samodzielną walkę, już na starcie znacznie obniża swoje szanse. Pozwany szpital, lekarz lub klinika z pewnością skorzysta ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. To więcej, niż pewne. Tak wynika z naszego doświadczenia. 

Pierwszym ze sposobów jest oczywiście ugodowe zakończenie sprawy. Domyślamy się jednak, że jeśli doznałaś poważnych szkód i krzywd na skutek powikłań po zabiegu powiększania piersi, to rozwiązanie może nie być dla Ciebie satysfakcjonujące, bo ugoda to wzajemne ustępstwa, czyli lekarz może chcieć obniżyć kwotę, której żądasz. Można także wszcząć postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, jednakże maksymalna wysokość świadczenia, które można uzyskać na skutek takiego postępowania wynosi 100 000 zł za uszczerbek na zdrowiu oraz 300 000 zł, gdy pacjent zmarł. Zwykle – chociaż nie jest to zasadą – najkorzystniejsze dla pacjentki będzie więc dochodzenie roszczeń przed sądem powszechnym. Aby jednak dowiedzieć się która z dróg byłaby najodpowiedniejsza dla Ciebie, musiałybyśmy szczegółowo poznać Twoją historię.  

Na jak wysokie zadośćuczynienie możesz liczyć w przypadku nieudanego zabiegu z zakresu medycyny estetycznej? Na to pytanie również ciężko odpowiedzieć, nie mając żadnych informacji o Twojej sprawie. Jeśli doświadczyłaś powikłań po zabiegu przy zastosowaniu implantów, własnego tłuszczu czy preparatu, żelu takiego jak np.  AQUAfilling lub Los Deline, wypytamy Cię dokładnie jak duża jest Twoja szkoda. Jak wiele wycierpiałaś, jak wiele wydałaś na naprawę skutków nieprawidłowości. Jeśli sąd przyzna Ci rację, zadośćuczynienie powinno być satysfakcjonujące. Świadczenia przyznawane w sprawach na tle błędów i zaniedbań lekarskich są zwykle bardzo wysokie. Nasze Klientki najczęściej są pozytywnie zaskoczone wysokością świadczeń, które można wywalczyć na drodze sądowej. Podczas procesu sądowego sąd powoła biegłego, który będzie badał czy przyczyna Twojego problemu tkwi w samym preparacie czy w złym jego podaniu. Trzeba bowiem sprawdzić kto zawinił. Producent preparatu Aquafilling – BIOTRH s.r.o. – opublikował niedawno następujące oświadczenie:

“Jako producent Urządzeń Medycznych klasy III, przyglądamy się każdemu raportowi o incydencie i analizujemy sytuację, oceniamy ryzyko i wyciągamy wnioski na temat działań niepożądanych. Analizując ryzyko, nigdy nie stwierdziliśmy, że działania niepożądane były bezpośrednim skutkiem jakości samego wyrobu medycznego. Zamiast tego stwierdziliśmy, że problemy wynikają z czynników ludzkich (nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania i zaleceń producentów, nieprzestrzeganie sterylności, niewłaściwy dobór pacjentki, naruszenie przez pacjentkę zaleceń po zabiegu, nieprzestrzeganie etyki lekarskiej itp.”

Zadośćuczynienie za zabieg powiększania piersi, co weźmie pod uwagę sąd?

W przypadku ustalania wysokości należnego zadośćuczynienia, w tym również w sprawach na tle powikłań po nieudanych zabiegach medycyny estetycznej, sąd bierze pod uwagę m.in.:

  • Stopień i czas trwania doznanych cierpień psychicznych;
  • Stopień i czas trwania doznanych cierpień fizycznych;
  • Odwracalność lub nieodwracalność skutków ubocznych;
  • Wpływ doznanych szkód na dalsze życie pacjentki, w tym m.in. na jej zdolność do pracy;
  • Ewentualne przyczynienie się pacjentki do powstania szkodliwych następstw zabiegu. 

Chociaż może zabrzmieć to brutalnie, zwykle czym poważniejsze są konsekwencje – tym wyższe będzie zadośćuczynienie. Konsekwencje zabiegów przy użyciu preparatów AQUAfilling lub Los Deline, o których można przeczytać w Internecie lub w szokującym reportażu Gazety Wyborczej „Piersi powiększy Ci dentysta”, mrożą krew w żyłach.

Powiększałaś piersi, a stopień powikłań znacznie przekracza ten, o którym Cię informowano? Pomożemy.

W ostatnim czasie coraz częściej mamy do czynienia z pacjentkami, które zgłaszają się do nas z powodu powikłań po zabiegu AQUAfilling. Niektóre z nich są naprawdę poważne i uniemożliwiają wręcz normalne funkcjonowanie. Wykraczają oczywiście znacznie poza możliwe powikłania, o których informowano pacjentki przed wprowadzeniem preparatu i przeprowadzeniem zabiegu. W takich sytuacjach warto zawalczyć o sprawiedliwość i skorzystać z przysługujących nam roszczeń, w tym w szczególności o zadośćuczynienie.

Na stronie internetowej Kliniki Chirurgi Plastycznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie, której szefem jest Dr hab. n.med. Bartłomiej Noszczyk, prof. CMKP, powstała nawet odrębna podzakładka o leczeniu powikłań po Aquafillingu : LECZENIE POWIKŁAŃ PO POWIĘKSZENIU PIERSI ŻELEM AQUAFILLING na której czytamy m.in. że: „Żel Aquafilling Bodyline upowszechnił się na polskim rynku medycyny estetycznej około 4 lata temu, stając się niechirurgiczną alternatywą dla powiększania i modelowania piersi implantami. Niestety, z badań dostępnych w literaturze medycznej, jak i naszych własnych obserwacji wynika, że podanie tego żelu do piersi jest obarczone dużym ryzykiem wystąpienia powikłań. Należą do nich między innymi: przemieszczenie się żelu poza miejsce jego podania z tworzeniem guzów i nierówności, bóle i obrzęki piersi, rozległe stany zapalne gruczołów piersiowych, tkanki podskórnej oraz głębszych tkanek klatki piersiowej, w tym mięśni i żeber. Szczególnie narażone na wystąpienie takich powikłań są kobiety w ciąży i podczas karmienia piersią. Ponieważ żel Aquafilling Bodyline zawiera dużo soli fizjologicznej, jest reklamowany jako całkowicie wchłanialny i zupełnie bezpieczny. Aktualne doświadczenia jednak wskazują, że praktycznie nigdy nie ulega on pełnemu wchłonięciu, pozostawiając zamiast tego liczne drobne ogniska, fizycznie niemożliwe do usunięcia.”

Z kolei na profilu Instagram chirurgplastyk – dr. Mateusza Zachary został opublikowany film, jak pisze lekarz – pokazujący usuwanie żelu Aquafilling. Film bez cenzury pokazuje jak wyglądają piersi w trakcie usuwania materiału.

Chętnie Ci pomożemy i wysłuchamy Twojej historii. Pamiętaj, że nie ma się czego wstydzić. Warto walczyć o swoje prawa. 

Twojej uwadze polecamy również poniższe materiały, z których korzystałyśmy, przygotowując dla Ciebie powyższy artykuł:

Dodaj komentarz